rehabilitering, välmående och upplevelser i naturen - Med alla sinnen

Frontal Vision Oy

Joensuuvägen 69 A, 01150 Söderkulla

nina.sundberg.frontalvision.fi

Tfn +358 9 42550395

  • Lösningsfokuserad konstterapi för personer med minnessjukdomar. Konstterapin strävar till att öka välmåendet och stöda uttryck.

    Våra konstgrupper lämpar sig som aktiverande verksamhet på gruppboenden och inom anstaltvård.

  • “En lättare vardag”-Neuropsykiatrisk coaching för hemmaboende äldre med minnesstörning och nedsatt rörelseförmåga

  • Rekreationsdagar för "alla sinnen"ute i naturen; Inslag av närvaro-övningar, uttryck i musik, rörelse eller konst ute i naturen.

  • Aktiverings - skolning för närståendevårdare samt personal som arbetar med äldre inom hem-och anstaltvård.