Dramaverksamhet som stöd i handledningen av äldre med minnesstörningar

Upplevelser- Minnen- Känslor- Sinnesförnimmelser

Beställnings-skolning

Skolningen är riktad till personer som arbetar med minnessjuka och äldre, är intresserade att utveckla sina handledningsmetoder i individuell interaktion eller i olika gruppverksamheter.

Dagen innehåller praktiska övningar med dramametoder;

  • Aktivering till delaktighet
  • Via sinnen till uttryck
  • Kroppsempatins möjligheter i positiv kommunikation
  • Omnavigering 
  • Fantasins möjligheter

Tilläggsinformation nina.sundberg@frontalvision.fi   Tfn 050-5916700